Tiilikaton pinnoitus

Tiilikaton pinnoitus
Laske hinta tiilikaton huollolle helposti muutamalla painalluksella!
Laske hinta

Tiilikaton pinnoitus

Tässä artikkelissä käsittelemme yleisiä tiilikaton pinnoitukseen liittyviä kysymyksiä. Tiilikaton pinnoitukseen liittyy paljon kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan mahdollisimman tyhjentävästi.

Tiilikaton pinnoitus vai maalaus

Tiilikaton pinnoitus vai tiilikaton maalaus? Yleisesti näillä molemmilla viitataan samaan toimenpiteeseen. Tiilikaton pinnoitus / maalaus on toimenpide, joka parantaa sekä katon ulkonäköä, vahvistaa tiilen rakennetta ja pidentää katon käyttöikää.

Näitä molempia termejä kuulee käytettävän ristiin, vaikka molemmilla tarkoitetaan samaa asiaa.

Joskus pinnoittamisella viitataan tiilikaton käsittelyyn värittömillä suoja-aineilla. Nämä värittömät suoja-aineet muodostavat tiilen pinnalle vettähylkivän pinnan. Emme juurikaan suosi näiden värittömien pinnoitteiden käyttöä, sillä värittömän suoja-aineen levitys on työvaiheiltaan melkein maalauksen veroinen toimenpide. Johdonmukaisuuden vuoksi puhumme enemmän tiilikaton maalauksesta emmekä pinnoituksesta.

Kannattaako tiilikaton pinnoitus?

Tiilikattojen kattotiilet ovat joko savi- tai betonitiiliä. Betonitiilen yleistyttyä 1950-luvulla siitä on tullut yleisin kattotiili Suomessa. Savitiili on näistä kahdesta tiilestä kestävämpi, kun taas betonitiili vaatii säännöllistä huoltoa kestääkseen ajan tuomaa rasitusta. Betonitiili on valmistustapansa vuoksi halvempaa, mikä selittää sen suosiota.

Betonitiili valmistetaan betonista puristamalla, jonka jälkeen tiili joko maalataan tai läpivärjätään tehtaalla. Ajan saatossa tiilen alkuperäinen pinnoite kuluu sateiden, lumen, jään, uv-säteilyn ja kasvuston vaikutuksesta tiili haalistuu ja muuttuu huokoiseksi. Huokoinen ja kulunut tiili on puolestaan otollinen kasvu- ja tartuntapinta lialle ja kasvustolle.

"Kun tiilikatto muuttuu huokoiseksi ja katolla alkaa kasvaa sammalta, on luultavasti aika pinnoittaa tiilikatto. Betonitiilikatto tulisi pinnoittaa noin 10-15 vuoden välein"

Tiilikaton pinnoitus antaa katolle uuden ilmeen ja vähentää tiilen huokoisuutta, joka tekee sen rakenteesta kestävämmän pidentäen sen käyttöikää. Maalattu tiili on myös huonompi kasvualusta sammaleelle ja muulle kasvustolle, jotka vahingoittavat tiiliä pitkällä aikavälillä. Maalauksen jälkeen katto saa myös kauniin tasaisen värin.

Ennen maalauspäätöksen tekemistä on tärkeää arvioida katon kunto huolellisesti. Vanhempien tai vaurioituneiden kattojen maalaaminen voi olla välttämätöntä, mutta uudempien kattojen kohdalla esimerkiksi puhdistus ja myrkytyskäsittely voi olla riittävä huoltotoimenpide. Katso artikkeli tiilikaton puhdistus sammaleesta. On suositeltavaa pyytää ammattilainen paikalle, joka voi arvioida katon kunnon ja antaa suosituksia parhaasta toimintatavasta.

Miten tiilikaton pesu ja pinnoitus tapahtuu?

Tiilikaton pinnoitus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii tietotaitoa, oikeita välineitä ja materiaaleja. Kaikki katolla työskentely vaatii asianmukaisia suojavälineitä, sillä pienikin pudotus voi olla kohtalokas. Kaikki kattotyöt täytyy suorittaa asianmukaisten turvavaljaiden kanssa. Jos katolla työskentely tuntuu vieraalta, suosittelemme ammattilaisten puoleen kääntymistä!.

"Jos katolla työskentely tuntuu vieraalta, suosittelemme ammattilaisten puoleen kääntymistä!"

Tiilien kunto ja katon vesitiiveys tulee tarkistaa huolellisesti ennen varsinaista tiilikaton pesua ja maalausta. Tarkastuksessa on hyvä katsoa aluskatteen kunto sekä läpivientien tiiveys.

Tarkistus voidaan tehdä pistotarkituksina katolta käsin tai välipohjan kautta.

Samalla tarkastetaan tiilien kunto, ja vaihdetaan rikkoutuneet tiilet uusiin.

Ennen pesua tulee seinät ja talon vierustalla oleva omaisuus suojata huolellisesti. Tiilikaton pesu on todella sotkeva työvaihe, sillä katolta tippuvat kasvustot ja kuravesi roiskuvat tippuessaan laajalle.

Tämän vuoksi myös seinät täytyy suojata, sillä roiskeiden poistaminen voi olla haasteellista erityisesti vaaleilta kivipinnoilta.

Roiskeet sotkevat myös kaikki ikkunat ja ovet, aiheuttaen ylimääräistä työtä. Seinien suojaus on helpointa toteuttaa kiinnittämällä muovipeite roikkumaan räystäältä maahan saakka.

Seinien suojaamisen lisäksi on hyvä suojata myös syöksytorvien päissä olevat keruualtaat, jotta kiinteistön sadevesijärjestelmä ei tukkeudu katolta irtoavan hiekan ja kasvuston seurauksena. Suojaamisen voi toteuttaa esimerkiksi juuttisäkeillä, jotka päästävät ainoastaan veden lävitseen.

Kun tarvittavat suojaukset on tehty, suoritetaan tiilikaton pesu korkeapainepesurilla, joka poistaa kaiken lian, sammaleet, levät ja muut epäpuhtaudet. Pesussa on hyvä käyttää apuna pyörivää turbosuutinta, joka irroittaa kasvustoa huomattavasti tehokkaammin. Tiilikaton tulee olla puhdas, jotta epäpuhtaudet eivät heikennä maalin tarttuvuutta ja kestävyyttä.

Pesussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei vesisuihkua suunnata tiilien alle, jotta minimoidaan aluskatteen päälle päätyvän veden määrä.

Pesun jälkeen katolle levitään sammaleen torjunta-aine, joka varmistaa ettei uutta kasvustoa synny. Pesun jälkeen tyhjennetään vesikourut ja keruualtaat sekä siivotaan pesusta aiheutuneet sotkut. Pihoille kertyneet kasvustot haravoidaan talteen ja pihat huuhdellaan puhtaiksi.

Ennen varsinaista pinnoitusta täytyy reunatiilet ja alimpien tiilien päät rajata käsin, joko pensselillä tai pienellä telalla. Rajausten jälkeen tiilikaton pinnoitus tapahtuu korkeapaineruiskulla, ja maalaus suoritetaan kahteen kertaan.

Ensimmäinen kerros maalia levitetään maalinvalmistajan ohjeiden mukaan ohennettuna, jotta maali pääsee tunkeutumaan syvälle tiilen huokoisiin.

Toinen pinta maalataan ohentamattomalla maalilla. Itse maalaus täytyy suorittaa erityistä huolellisuutta käyttäen, jotta saavutetaan tasainen ja näyttävä lopputulos. Myös valitulla maalilla on suuri merkitys lopputulokseen, sillä maalien kuiva-ainepitoisuuksissa (maalikalvon paksuuksissa) on merkittäviä eroja.

Valitun maalin tulee olla laadukasta ja suunniteltu erityisesti tiilikatoille. Oikea tiilikattomaali kestää ääriolosuhteita, kuten voimakkaita sateita, UV-säteilyä ja lämpötilan vaihteluja. Tiilikattomaali ei sisällä ruosteenestopigmenttiä, jonka vuoksi emme suosittele esimerkiksi reunapeltien maalausta tiilikattomaalilla. Peltien maalauksessa kannattaa käyttää niihin tarkoitettuja maaleja.

Tiilikaton pinnoitus työvaiheittain

  1. Asiakkaan omaisuuden suojaaminen
  2. Rikkinäisten tiilien vaihto uusiin kattotiiliin
  3. Katon korkeapainepesu
  4. Sadevesijärjestelmän puhdistus ja pesusta aiheutuneiden sotkujen siivous
  5. Sammaleenestoaineen levitys katolle
  6. Tiilikaton pinnoitus kahteen kertaan
  7. Loppusiivous ja yhteinen lopputarkastus

Tiilikaton pinnoitus hinta

Tiilikaton pinnoituksen hinta vaihtelee suuresti eri kohteiden välillä.

Voidaan kuitenkin sanoa normaalikokoisen tiilikaton pinnoituksen hinnan olevan 3000€ ja 5000€ välillä.

Hintaan vaikuttaa eniten tiilikaton koko, jyrkkyys ja tarvittavien suojausten määrä. Suurin osa hinnasta muodostuu työn osuudesta, jonka vuoksi katon koko ja jyrkkyys luonnollisesti vaikuttavat työn kestoon ja hintaan. Tarvittavien suojausten määrä myös vaikuttaa hintaan, sillä talon seinien suojaaminen voi olla työlästä, varsinkin jos kyseessä on vaalea monikerroksinen kivitalo.

Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä on tiilien kunto, sillä rikkinäisten tiilien vaihto on olennainen osa katon maalausta. Jos katolla on jiirejä, ne vaativat usein uusien tiilien leikkaamista. Myös tiilikaton kunto vaikuttaa maalauksen hintaan, sillä pahasti sammaloituneet katot ovat haastavampia pestä ja teettävät työtä pesuun ja pihojen siivoamiseen.

Hinnan määrittelyssä täytyy ottaa huomioon myös mahdolliset lisätyöt, kuten vaurioiden korjaus tai kattoturvatuotteiden asennus.

Tarkan hinta-arvion saaminen edellyttää yleensä ammattilaisten tekemää kuntotarkastusta. Suuntaa antavan arvion hinnasta saat helposti meidän laskurilla. On suositeltavaa pyytää tarjouksia useilta paikallisilta urakoitsijoilta, jotka voivat arvioida katon kunnon ja tarvittavat toimenpiteet. Vertailemalla eri tarjouksia voi saada käsityksen markkinahinnoista ja valita parhaiten omiin tarpeisiin sopivan vaihtoehdon.

Jos kyseessä on pelkästään tiilikaton pesu, eikä tarkoituksena ole pinnoittaa tiilikattoa, voidaan pesun ajatella olevan noin kolmasosan tiilikaton pinnoituksen hinnasta.

Ota yhteyttä ja vastaanota tarjous tiilikaton pesusta ja pinnoituksesta
Ota yhteyttä

Uusimmat referenssit