Järvisen talon ulkomaalaus

Maalattu korkea uudisrakennus.
Uudisrakennus ennen maalausta.
Kuva ennen maalausta.

Korkean vastavalmistuneen omakotitalon maalaus ja sisäänkäynnin kuullotemaalaus. Korkeudesta huolimatta talo onnistuttiin maalaamaan oikeanlaisia rakennustelineitä käyttäen. Kuullotemaalina käytettiin Tikkurilan valtti coloria.

Vastamaalattu korkea uudisrakennus.
Kuva maalauksen jälkeen.